Αθήνα: +30 210 9320215 - Μυτιλήνη: +30 22510 38065

Πρωτοποριακή επέμβαση από τον Χειρουργό Οφθαλμίατρο Ιωάννη Μάλλια

Περισσότερα

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ SPECTRALIS OCT ΣΕ OCT ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ

Περισσότερα

Επίσημη πρόσκληση του ESASO στον Dr. Μallia για την διδασκαλία οφθαλμιάτρων από όλη την Ευρώπη

Περισσότερα

Παρουσίαση του γιατρού στο 4ο Συνέδριο του Περιοδικού Opthalmology journal στην Lublin της Πολωνίας

Περισσότερα

Παρουσίαση του γιατρού στο 15ο GVRS 2020

Περισσότερα

19th Esaso Retina Academy

Περισσότερα

Northeast Cornea Meeting

Περισσότερα

Euretina 2019

Περισσότερα

Δημοσίευση στο διεθνές περιοδικό Ophthalmology Journal

Περισσότερα

Παρουσιάσεις γιατρού στο 23o ESCRS Winter Meeting

Περισσότερα

Παρουσιάσεις γιατρού στο 3ο Συνέδριο του περιοδικού Ophthalmology Journal στη Lublin της Πολωνίας

Περισσότερα