Αθήνα: +30 210 9320215 - Μυτιλήνη: +30 22510 38065

Αυτόματο διαθλασίμετρο του οίκου Canon

Το μηχάνημα αυτό μετρά τη δια-θλαστική ανωμαλία των οφθαλμών του ασθενούς και δίνει μια πρώτη ένδειξη των βαθμών της μυωπίας, της υπερμετρωπίας και του αστιγματισμού. Την τελική μέτρηση την κάνει ο οφθαλμίατρος χρησιμοποιώντας το φορόπτερο (μηχάνημα που φέρει όλους τους διορθωτικούς φακούς για γρήγορη και αξιόπιστη μέτρηση της διαθλαστικής ανωμαλίας)