ΑΡΧΙΚΗ>ΠΑΘΗΣΕΙΣ>Επιαμφιβληστροειδική Μεμβράνη

Επιαμφιβληστροειδική Μεμβράνη

Ο αμφιβληστροειδής είναι ο ιστός που περιβάλει το πίσω μέρος του ματιού μας. Οι φωτεινές ακτίνες εισέρχονται στο μάτι μας και ο αμφιβληστροειδής τις μετατρέπει σε σήματα που μέσω του οπτικού νεύρου φτάνουν στον εγκέφαλο όπου αναγνωρίζονται ως εικόνες. Η ωχρά κηλίδα είναι μια μικρή περιοχή στο κέντρο του αμφιβληστροειδή η οποία είναι υπεύθυνη για την κεντρική μας όραση.

Η ωχρά κηλίδα είναι επίπεδη σε ενα φυσιολογικό μάτι όπως ένα φίλμ μέσα σε μια κάμερα. Όσο μεγαλώνουμε το υαλοειδές (η γέλη στο εσωτερικό του ματίου) αρχίζει να συρρικνώνεται και αποκολλάται απο τον αμφιβληστροειδή. Σε κάποιες περιπτώσεις, μια λεπτή μεμβράνη μπορεί να δημιουργηθεί στην επιφάνεια της ωχράς κηλίδας και να προκαλέσει πτυχές ή ζάρες στην ωχρά κηλίδα. Αυτή η πάθηση ονομάζεται επιαμφιβληστροειδική μεμβράνη.
 
Πιθανά συμπτώματα:

Θεραπεία:
 
Η υαλοειδεκτομή είναι η κατάλληλη θεραπεία για την αντιμετώπιση της επιωχρικής μεμβράνης. Κατά την διάρκεια αυτής της επέμβασης αφαιρείται το υαλοειδές καθώς και η λεπτή μεμβράνη που προκαλεί ζάρες ή πτυχές στην ωχρά κηλιδα.
 
Μετά την αφαίρεση της μεμβράνης η όραση σταδιακά βελτιώνεται αλλά μπορεί να χρειαστεί τρείς με έξι μήνες για να φτάσει στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.