Νέα Σμύρνη: +30 210 9320215 - Μαρούσι: +30 210 8066420 - Μυτιλήνη: +30 22510 38065

Επιαμφιβληστροειδική Μεμβράνη

Ο αμφιβληστροειδής είναι ο ιστός που περιβάλει το πίσω μέρος του ματιού μας. Οι φωτεινές ακτίνες εισέρχονται στο μάτι μας και ο αμφιβληστροειδής τις μετατρέπει σε σήματα που μέσω του οπτικού νεύρου φτάνουν στον εγκέφαλο και αναγνωρίζονται ως εικόνες. Η ωχρά κηλίδα είναι μια μικρή περιοχή στο κέντρο του αμφιβληστροειδή η οποία είναι υπεύθυνη για την κεντρική μας όραση.
Η ωχρά κηλίδα είναι επίπεδη σε ενα φυσιολογικό μάτι όπως ένα φίλμ μέσα σε μια κάμερα. Όσο μεγαλώνουμε, το υαλοειδές (η γέλη στο εσωτερικό του ματίου) αρχίζει να συρρικνώνεται και αποκολλάται απο τον αμφιβληστροειδή. Σε κάποιες περιπτώσεις, μια λεπτή μεμβράνη μπορεί να δημιουργηθεί στην επιφάνεια της ωχράς κηλίδας και να προκαλέσει πτυχές ή ζάρες στην ωχρά κηλίδα. Αυτή η πάθηση ονομάζεται επιαμφιβληστροειδική μεμβράνη.

Έγχρωμες φωτογραφίες βυθού: Αριστερά φυσιολογικό - Δεξιά επιωχρική μεμβράνη

Συμπτώματα της επιαμφιβληστροειδικής μεμβράνης:
• Τυφλό σημείο στην κεντρική όραση.
• Παραμορφωμένη ή κυματοειδής όραση.
• Θολή κεντρική όραση.
• Γκρίζα περιοχή στην κεντρική όραση.
Στις περισσότερες περιπτώσεις ασθενών που πάσχουν από επιαμφιβληστροειδική μεμβράνη η όραση δεν επηρεάζεται σημαντικά, οπότε συστήνουμε στον πάσχοντα τακτική παρακολούθηση με μέτρηση της οπτικής οξύτητας και οπτική τομογραφία συνοχής (OCT). Σε περιπτώσεις ασθενών, όπου η οπτική οξύτητα αρχίζει να χειροτερεύει και διαπιστώνουμε με την τομογραφία (OCT) ότι το πάχος της ωχράς κηλίδας αυξάνει λόγο του οιδήματος που δημιουργείται, χρειάζεται χειρουργική αντιμετώπιση.

Θεραπεία:
Η υαλοειδεκτομή είναι η κατάλληλη θεραπεία για την αντιμετώπιση της επιωχρικής μεμβράνης. Κατά την διάρκεια αυτής της επέμβασης αφαιρείται το υαλοειδές καθώς και η λεπτή μεμβράνη που προκαλεί ζάρες ή πτυχές στην ωχρά κηλιδα.
Μετά την αφαίρεση της μεμβράνης η όραση σταδιακά βελτιώνεται αλλά μπορεί να χρειαστεί τρείς με έξι μήνες για να φτάσει στο βέλτιστο αποτέλεσμα.