ΑΡΧΙΚΗ>ΠΑΘΗΣΕΙΣ>Αποκόλληση Υαλοειδούς

Αποκόλληση Υαλοειδούς

Όταν συμβεί αυτό ο ασθενής βλέπει λάμψεις (αστραπές) ή μαύρες κηλίδες (μυγάκια). Η αποκόλληση υαλοειδούς δεν αποτελεί κίνδυνο για την όραση μας αλλά σε περίπτωση που συνοδεύεται από επιπλοκές όπως ρωγμή και αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς χρήζει ιδιαίτερης προσοχής. Για το λόγο αυτό η επίσκεψη στον οφθαλμίατρο χρειάζεται να γίνεται δίχως καθυστέρηση.

Συμπτώματα που παρουσιάζονται στην όραση μας :

Θεραπεία:
Η αποκόλληση του υαλοειδούς είναι μόνιμη. Οι ασθενείς Θα πρέπει να είναι προσεχτικοί τον πρώτο μήνα και να αποφεύγουν να σηκώνουν μεγάλα βάρη, να σκύβουν απότομα ή να κάνουν απότομες κινήσεις.