Νέα Σμύρνη: +30 210 9320215 - Μαρούσι: +30 210 8066420 - Μυτιλήνη: +30 22510 38065

Μεταμόσχευση Ενδοθηλίου Κερατοειδούς

 

Πρόκειται για μία νέα σχετικά τεχνική, η οποία έφερε επανάσταση στις μεταμοσχεύσεις του κερατοειδούς, επειδή τα αποτελέσματα όσον αφορά στην ταχύτητα αποκατάστασης και στην ποιότητα της όρασης είναι πολύ καλά.
 
Η τεχνική αυτή ενδείκνυται σε ασθενείς που πάσχουν από:
• Χρόνιο οίδημα του κερατοειδούς (φυσαλιδώδη κερατοπάθεια), η οποία εμφανίζεται συνήθως μετά από επέμβαση καταρράκτη ή άλλες επεμβάσεις.
• Ενδοθηλιακή δυστροφία του Fuch’s.
Στην οπίσθια επιφάνεια του κερατοειδούς, η οποία βρίσκεται σε επαφή με το υδατοειδές υγρό, υπάρχει μία μεμβράνη η οποία λέγεται Δεσκεμέτιος. Πάνω στη μεμβράνη αυτή υπάρχει μία στιβάδα κυττάρων τα οποία ονομάζονται ενδοθηλιακά.
Τα κύτταρα αυτά διαθέτουν ένα μηχανισμό αντλίας και ρυθμίζουν την περιεκτικότητα του κερατοειδούς σε νερό. Ο αριθμός των κυττάρων αυτών δεν είναι ο ίδιος σε όλους τους ασθενείς και σε όλους μας παρατηρείται μείωση των κυττάρων αυτών με την πάροδο των ετών.
Περαιτέρω μείωση του αριθμού των κυττάρων είτε μετά από επέμβαση είτε συνέπεια κάποιας δυστροφίας (κληρονομική πάθηση του κερατοειδούς) έχει σαν αποτέλεσμα αύξηση της περιεκτικότητας του κερατοειδούς σε νερό. Αρχικά αυξάνει το πάχος του κερατοειδούς και αργότερα ο κερατοειδής χάνει τη διαύγειά του.
 
Συμπτώματα από την θόλωση του κερατοειδούς:
Οι ασθενείς με βλάβη στο ενδοθήλιο βλέπουν θαμπά. Συχνά η όραση είναι χειρότερη το πρωί και βελτιώνεται αργά το απόγευμα. Αυτό συμβαίνει γιατί κατά τη διάρκεια της ημέρας μειώνεται το οίδημα του κερατοειδούς με την εξάτμιση των δακρύων.
 
Χειρουργική αντιμετώπιση:
Μέχρι πρότινος, στους ασθενείς με το πρόβλημα αυτό γινόταν διαμπερής κερατοπλαστική .
Σήμερα η ενδεδειγμένη θεραπεία είναι η μεταμόσχευση ενδοθηλιου (DSAEK - DMEK).
 
Με την μεταμόσχευση ενδοθηλίου, ο χειρουργός:
• Πρώτα αφαιρεί τη Δεσκεμέτιο μεμβράνη από τον οφθαλμό του ασθενούς που φέρει το χαλασμένο ενδοθήλιο.
• Κατόπιν εισάγει στον πάσχοντα οφθαλμό ένα δίσκο διαμέτρου 8,5 mm (οπίσθια τμηματική μεταμόσχευση) νέας υγιούς δεσκεμετίου με νέο υγιές ενδοθήλιο.
Το μόσχευμα προέρχεται από πτωματικό δότη όπως συμβαίνει στην πλήρους πάχους μεταμόσχευση κερατοειδούς.
• Η είσοδος του ενδοθηλίου στον πάσχοντα οφθαλμό γίνεται δια μέσω μικρής τομής η οποία επουλώνεται σύντομα με αποτέλεσμα τη γρήγορη αποκατάσταση της όρασης και ασήμαντου μετεγχειρητικού αστιγματισμού.
• Στηρικτικά ράμματα για το μόσχευμα δεν τοποθετούνται, και το μόσχευμα καθηλώνεται στην θέση του με μία φυσαλίδα αέρα. Ράμματα τοποθετούνται στην κύρια και στις βοηθητικές τομές έτσι ώστε ο αέρας να παραμείνει μέσα στον πρόσθιο θάλαμο μέχρι να κολλήσει το μόσχευμα. Ο αέρας απορροφάται από μόνος του σε διάστημα μερικών ημερών.