Νέα Σμύρνη: +30 210 9320215 - Μαρούσι: +30 210 8066420 - Μυτιλήνη: +30 22510 38065

Διόρθωση πρεσβυωπίας

Πρεσβυωπία είναι η ηλικιακή πάθηση η οποία χαρακτηρίζεται από μειωμένη ικανότητα εστίασης λόγω απώλειας της προσαρμοστικής ικανότητας του ματιού. Αυτή η απώλεια στην προσαρμογή οφείλεται στην φυσιολογική γήρανση του κρυσταλλοειδούς φακού. Ο κρυσταλλοειδής φακός καθώς τα χρόνια περνούν αυξάνεται σε πάχος και διάμετρο, γίνεται λιγότερο ελαστικός και χάνει την διαφάνεια του. Το γεγονός αυτό αποτελεί αρνητικό επιδραστικό παράγοντα στην ποιότητα της ζωής του ατόμου έχοντας ως απλά παραδείγματα την αδυναμία γραφής και ανάγνωσης. Καθώς μειώνεται το εύρος προσαρμογής μειώνεται και το εύρος καθαρής όρασης δημιουργώντας προβλήματα στον ασθενή. Τα συμπτώματα παρατηρούνται από την ηλικία άνω των 40 ή και νωρίτερα για τους μη διορθωμένους υπερμέτρωπες.

Δυστυχώς η πρεσβυωπία δεν δύναται να αντιμετωπιστεί φαρμακευτικά ή να προληφθεί με τα έως τώρα επιστημονικά δεδομένα. Παρόλα αυτά τα συμπτώματα της μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά με οφθαλμική επέμβαση χαρίζοντας απρόσκοπτη όραση στην θέαση τόσο κοντινών όσο και μακρινών αντικειμένων.

Λαμβάνοντας υπόψιν τις ανάγκες του ασθενούς, όσον αφορά την εργασία του και την καθημερινότητα του, αλλά και τους ανατομικούς περιορισμούς των ματιών του, καμπυλότητα και πάχος του κερατοειδούς, ο χειρουργός οφθαλμίατρος θα εκτιμήσει ποια χειρουργική επέμβαση είναι κατάλληλη και ασφαλής. Έτσι προσφέρεται στον ασθενή ελεύθερη και ανεμπόδιστη όραση χωρίς την εξάρτηση από τα γυαλιά. Η διόρθωση της πρεσβυωπίας παρεμβατικά μπορεί να γίνει είτε με laser και συγκεκριμένα με το Fempto second Lasik είτε με την εμφύτευση πολυεστιακών ενδοφακών.

Lasik σημαίνει ουσιαστικά φωτοδιαθλαστική ενδοστρωματική κερατοσμίλευση με laser και είναι η πιο διαδεδομένη μέθοδος διαθλαστικής χειρουργικής παγκοσμίως. H διόρθωση επιτυγχάνεται με ένα laser που ανασχηματίζει τον κερατοειδή με σκοπό την αλλαγή της ισχύος εστίασης. Το Femptosecond Lasik είναι η πιο εξελιγμένη μέθοδος διαθλαστικής χειρουργικής κατά την οποία ο χειρουργός δεν χρησιμοποιεί νυστέρι (Blade – free). Κατά την διενέργεια της Lasik με την βοήθεια μικροκερατόμου δημιουργείται στο ανώτερο στρώμα του κερατοειδούς ένας κρημνός (flap). Κατόπιν γίνεται η σμίλευση του κερατοειδούς με laser με στόχο να αλλάξει η μορφολογία του κερατοειδούς χιτώνα. Τέλος ο κρημνός (flap) που είχε ανασηκωθεί, επανατοποθετείται στην αρχική του θέση. Τα αποτελέσματα της διόρθωσης με lasik είναι θεαματικά και ο ασθενής σταματά πλέον να εξαρτάται από τα γυαλιά του. Με την Lasik επιτυγχάνεται καλή όραση σε όλες τις αποστάσεις!

H διόρθωση της πρεσβυωπίας με lasik θεωρείται μια άριστη θεραπεία εκλογής για την αποκατάσταση της αρχικής και όψιμης πρεσβυωπίας. Με την Lasik γίνεται χρήση ενός πολύπλοκου μαθηματικού μοντέλου, που προβλέπει την μετεγχειρητική έκβαση, αποφεύγοντας έτσι τα πιθανά μετεγχειρητικά προβλήματα. Η ασφαλής αυτή επέμβαση και η γρήγορη ανάρρωση του ασθενούς, την καθιστά, την πιο πολλά υποσχόμενη μέθοδο αντιμετώπισης αμετρωπιών και της πρεσβυωπίας μέχρι σήμερα.

Η πρεσβυωπία μπορεί να διορθωθεί και με εμφύτευση πολυεστιακών ενδοφακών. Ο ενδοφακός είναι ένα μικροσκοπικός τεχνητός φακός ο οποίος τοποθετείται στο εσωτερικό του ματιού και συγκεκριμένα στο σάκο του περιφακίου αφού πρώτα αφαιρεθεί ο ανθρώπινος κρυσταλλοειδής φακός. Με τους πολυεστιακούς ενδοφακούς μπορεί κανείς να δει καθαρά τόσο μακριά, όσο μεσαία αλλά και κοντά χωρίς την χρήση των γυαλιών του. Παρόλα αυτά η επιλογή των ασθενών για μία τέτοιου είδους επέμβαση γίνεται σχολαστικά από τον χειρουργό οφθαλμίατρο και αφού πρώτα έχουν πραγματοποιηθεί οι απαιτούμενες προεγχειρητικές εξετάσεις. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η άριστη έκβαση της επέμβασης αλλά και η μετεγχειρητική ικανοποίηση του ασθενούς.

Κατά την εμφύτευση των ενδοφακών η χειρουργική διαδικασία που επιτελείται είναι ίδια με αυτήν της επέμβασης καταρράκτη. Δηλαδή μέσω μικροσκοπκής τομής έως και 1,8 mm και με την βοήθεια υπερήχων γίνεται αφαίρεση του κρυσταλλοειδούς φακού και ένθεση του νέου τεχνητού ενδοφακού. Έτσι στα μάτια αυτά δεν θα χρειαστεί να γίνει εγχείρηση καταρράκτη στο μέλλον.

Η διόρθωση της πρεσβυωπίας πλέον είναι γεγονός. Και οι δύο μέθοδοι υπόσχονται υψηλά ποσοστά επιτυχίας και οριστική απελευθέρωση από τα γυαλιά.

Για μία απρόσκοπτη όραση χωρίς περιορισμούς εμπιστευθείτε τον χειρουργό οφθαλμίατρο Ιωάννη Μάλλια!