Νέα Σμύρνη: +30 210 9320215 - Μαρούσι: +30 210 8066420 - Μυτιλήνη: +30 22510 38065

Kerarings

H πιο ολοκληρωμένη και ευέλικτη τεχνολογία αναδιαμόρφωσης του κερατοειδούς σε ασθενείς με κερατόκωνο

Ο κερατόκωνος είναι μια αμφοτερόπλευρη εκφυλιστική πάθηση του κερατοειδή όπου εμφανίζεται περίπου σε 1 ανά 2.000 ανθρώπους. Χαρακτηρίζεται από σταδιακή λέπτυνση του κερατοειδή, με συνέπεια αυτός να παραμορφώνεται προς τα εμπρός και να παίρνει το σχήμα κώνου. Ως αποτέλεσμα αυτής της παραμόρφωσης αναπτύσσεται κυρίως ανώμαλος αστιγματισμός και μυωπία και η όραση ελαττώνεται σημαντικά. Η κατάσταση αυτή αρχίζει συχνότερα κατά την εφηβεία ή λίγο αργότερα και έχει μια εξελικτική πορεία που διαφέρει ανάμεσα στους δυο οφθαλμούς, αλλά και από ασθενή σε ασθενή.
Για την σταθεροποίηση του κερατοκώνου εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια μία θεραπεία , η οποία ονομάζεται διασύνδεση κολλαγόνου (cross linking) και σκοπό έχει τη σταθεροποίηση του κώνου, ώστε να μην χειροτερέψει με το πέρασμα του χρόνου. Το cross linking δεν λύνει εντελώς το πρόβλημα αφου δεν μπορεί να αποκαταστήσει πλήρως τη μορφολογία του κερατοειδούς.
Ομαλοποίηση του σχήματος του κερατοειδούς μπορούν να προσφέρουν οι ενδοκερατοειδικοί δακτύλιοι Kerarings, προκαλώντας επιπέδωση του κώνου.
Οι ενδοκερατικοί δακτύλιοι Kerarings είναι εμφυτεύματα στο στρώμα του κερατοειδή, ομαλοποιούν την πρόσθια επιφάνεια του κερατοειδούς και μειώνουν το διαθλαστικό σφάλμα που οφείλεται στον κερατόκωνο και άλλες εκτατικές διαταραχές του κερατοειδή. Σε αντίθεση με άλλα κερατοειδικά ενθέματα, το Keraring έχει σχεδιαστεί ειδικά για τη θεραπεία της κερατοειδικής εκτασίας, προσδίδοντας καλύτερη εξομάλυνση της επιφάνειας του κερατοειδή και μικρότερο διαθλαστικό σφάλμα.


Στόχος του Keraring είναι να διορθώσει τον ανώμαλο αστιγματισμό με σκοπό τη σημαντική βελτίωση στη ποιότητα του ειδώλου στον αμφιβληστροειδή χιτώνα. Τα υπόλοιπα διαθλαστικά σφάλματα μετά την ένθεση του Keraring συνήθως μπορούν να διορθωθούν με διορθωτικά γυαλιά.
Το Keraring διατίθεται σε 40 διαφορετικές παραλλαγές στο πάχος, στην καμπυλότητα και στη διάμετρο, επιτρέποντας την εξειδικευμένη προσαρμογή του ανάλογα με τον ασθενή. Ο πρισματικός σχεδιασμός του Keraring έχει ως αποτέλεσμα την ολική ανάκλαση του φωτός που εισέρχεται μέσα από το εμφύτευμα, κάτι που ελαχιστοποιεί την εμφάνιση αντηλιάς και άλους.
Αξίζει να επισημανθεί πως, το Keraring μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με άλλες τεχνικές, όπως cross-linking κερατοειδούς, PRK και εμφύτευση ενδοφακών.
Το Keraring διαθέτει εκτεταμένο ιστορικό χρήσης και τη μεγαλύτερη παρακολούθηση σε όλο τον κόσμο: πάνω από 150.000 εμφυτεύματα παρακολουθούνται για χρονικό διάστημα έως και 18 έτη. Ανεξάρτητες κλινικές δοκιμές επιβεβαιώνουν την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του Keraring.


Προεγχειρητική διαδικασία:
Ο υποψήφιος ασθενής χρειάζεται να κάνει την τοπογραφία Pentacam HR η οποία είναι η πιο εξελιγμένη διαγνωστική τεχνολογία σε ότι αφορά την διάγνωση του κερατοκώνου.
Εν συνεχεία, συγκεντρώνονται όλες οι πληροφορίες και αποστέλλονται στην εταιρία Mediphacos, η οποία είναι υπεύθυνη για την προεγχειρητική μελέτη.

Βήματα επέμβασης:
Η διαδικασία της επέμβασης διαρκεί μόλις λίγα λεπτά και πραγματοποιείται με τοπική αναισθησία.
• Ο γιατρός με τη βοήθεια του femprosecond laser ανοίγει μια σήραγγα μέσα στο στρώμα του κερατοειδούς μέσα στην οποία θα γίνει η εμφύτευση του δακτύλιου keraring.

• Στη συνέχεια ο δακτύλιος εισάγεται στη σήραγγα και τοποθετείται προσεχτικά.

• Τέλος, το Keraring εφαρμόζεται στον κερατοειδή και έτσι δημιουργείται μια ομαλή επιφάνεια κερατοειδή.


Μετεγχειρητική Περίοδος:
Η αποθεραπία μετά την επέμβαση είναι σύντομη και ως εκ τούτου η όραση βελτιώνεται μέσα σε δύο ημέρες και σταθεροποιείται μέσα σε 3 έως 6 μήνες. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου, μπορεί να χρειαστεί ο ασθενής να φοράει γυαλιά ή φακούς επαφής μετά την επέμβαση.
Η επιτυχία της χειρουργικής επέμβασης εξαρτάται από τη σοβαρότητα της πάθησης του κερατοειδούς. Όσο νωρίτερα διεξάγεται η επέμβαση, τόσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό επιτυχίας.
Ο κίνδυνος επιπλοκών είναι πολύ χαμηλός, ωστόσο, όπως με οποιαδήποτε άλλη χειρουργική επέμβαση, μπορεί να συμβεί μια μόλυνση. Οι επιπλοκές δεν είναι γενικά σοβαρές και σε περίπτωση που συμβούν, η θεραπεία είναι αναστρέψιμη και οι δακτύλιοι μπορούν να αφαιρεθούν, επιτρέποντας στον κερατοειδή να επιστρέψει στο αρχικό του σχήμα.

Τα χειρουργικά αποτελέσματα του Keraring εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την σωστή επιλογή του μεγέθους και της θέσης του εμφυτεύματος για κάθε ασθενή ξεχωριστά. Ο υπολογισμός αυτός πραγματοποιείται με βάση εξειδικευμένα νομογράμματα, τα οποία προέρχονται από εκτεταμένη στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων από την Mediphacos, και ενημερώνονται συνεχώς.