Νέα Σμύρνη: +30 210 9320215 - Μαρούσι: +30 210 8066420 - Μυτιλήνη: +30 22510 38065

Πτερύγιο

Το πτερύγιο (pterygium) είναι ένα τριγωνικό στρώμα ινοαγγειακού ιστού, το οποίο εισδύει στον κερατοειδή (μη φυσιολογική ανάπτυξη ιστού). Συνήθως εμφανίζεται στην εσωτερική γωνία του ματιού (ρινικά) και εμποδίζει την όραση (σαν αίσθηση ξένου σώματος) καλύπτοντας τον άσπρο (σκληρό) χιτώνα του ματιού. Αναπτύσσεται αργά και όταν μεγαλώσει, εκτός από αισθητικό πρόβλημα, μπορεί να δημιουργήσει και προβλήματα στην όραση (π.χ. αστιγματισμό).

Αίτια εμφάνισης πτερυγίου:
Τα αίτια που προκαλούν το πτερύγιο δεν έχουν εξακριβωθεί πλήρως. Ωστόσο η εκφυλιστική αλλοίωση του επιπεφυκότα οφείλεται κυρίως:
• Σε αυξημένη έκθεση στον ήλιο (υπεριώδης ακτινοβολία).
• Στην ξηρασία και στην έκθεση στον αέρα.
• Στη σκόνη.

Συμπτώματα:
• Αίσθηση ξένου σώματος και ενοχλήσεις.
• Ερυθρότητα.
• Κνησμός.
• Θολή όραση.

Αντιμετώπιση και θεραπεία:
Μικρά πτερύγια τα οποία δεν επηρεάζουν την όραση και τα οποία δεν έχουν προσβάλει τον οπτικό άξονα δεν χρειάζονται θεραπεία παρά μόνο τακτική οφθαλμολογική παρακολούθηση.
Μεγαλύτερα πτερύγια που πλησιάζουν τον οπτικό άξονα και δημιουργούν υψηλό αστιγματισμό αντιμετωπίζονται xειρουργικά. Η πιθανότητα υποτροπής του πτερυγίου μετά την χειρουργική αφαίρεση του σύμφωνα με δημοσιευμένες μελέτες είναι αρκετά υψηλή και μπορεί να φτάνει μέχρι και το 30% των περιπτώσεων.
Για να προληφθεί η πιθανότητα υποτροπής κρίνεται σκόπιμο κατά την αφαίρεση του πτερυγίου να καλύπτεται η περιοχή από την οποία εξορμά το πτερύγιο με αυτομόσχευμα επιπεφυκότα το οποίο συνήθως λαμβάνεται από την 12η ώρα.