ΑΡΧΙΚΗ>ΝΕΑ>ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ SPECTRALIS OCT ΣΕ OCT ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ SPECTRALIS OCT ΣΕ OCT ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ

Το τελευταίας τεχνολογίας μηχάνημα Spectralis με λογισμικό OCT ANGIOGRAPHY της Heidelberg Engineering μας παρέχει την δυνατότητα αξιόπιστης και έγκαιρης διάγνωσης παθήσεων όπως : η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας υγρού τύπου καθώς επίσης και στην πρώιμη διάγνωση αλλοιώσεων της ωχράς κηλίδας σε διαβητικούς ασθενείς. Το μηχάνημα μπορεί να κάνει 85000 scans ανά δευτερόλεπτο στους χιτώνες του οπισθίου ημιμορίου του οφθαλμού, με αυτόν το τρόπο αποτυπώνονονται εικόνες καταπληκτικής ευκρίνειας χωρίς την χρήση σκιαγραφικού.


Η OCT–αγγειογραφία χωρίς σκιαγραφικό έχει σημαντικά πλεονεκτήματα:


• Δεν απαιτεί τη χρήση σκιαγραφικού.
• Ως μη επεμβατικη εξέταση, είναι ακίνδυνη για τον εξεταζόμενο αφού δεν τίθεται θέμα αλλεργικής αντίδρασης όπως στη φλουοροαγγειογραφία.
• Μπορεί να εφαρμοστεί σε ασθενείς με διαταραχές της νεφρικής λειτουργίας ή καρδιαγγειακά νοσήματα.
• Δεν απαιτεί παρουσία αναισθησιολόγου.
• Δεν απαιτεί την χρήση διασταλτικών κολλυρίων.
• Ο χρόνος εξέτασης μειώνεται σημαντικά.

 

OCT αγγειογραφία σε υγιή ασθενή

 

OCT αγγειογραφία σε ασθενή με διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια. Πρατηρείται εικόνα ερήμωσης του τριχοειδικού αγγειακού δικτύου

 

OCT Αγγειογραφία σε ασθενή με ηλικακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας υγρού τύπου όπου απεικονίζεται ο θύσανος της χοριοειδικής νεοαγγείωσης.

 

OCT Αγγειογραφία σε ασθενή με ηλικακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας υγρού τύπου όπου απεικονίζεται ο θύσανος της χοριοειδικής νεοαγγείωσης