ΑΡΧΙΚΗ>ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ >Οδηγίες μετά από υαλοειδεκτομή

Οδηγίες μετά από υαλοειδεκτομή

Μετεγχειρητικές οδηγίες υαλοειδεκτομής

Η ενστάλλαξη των σταγόνων ξεκινά μετά την επέμβαση και διαρκεί για ένα μήνα.

Σε περίπτωση που παρατηρήσετε απότομη θόλωση της όρασης, έντονο πόνο ή την εμφάνιση 'σκιάς', που απλώνεται εμπρός από τον χειρουργημένο οφθαλμό σαν κουρτίνα θα πρέπει να επικοινωνήσετε αμέσως με τον γιατρό σας.