ΑΡΧΙΚΗ>VIDEOS >Επεμβάσεις>Συνδυασμένη επέμβαση καταρράκτη και υαλοειδεκτομής για αφαίρεση επιαμφιβληστροειδικής μεμβράνης

Συνδυασμένη επέμβαση καταρράκτη και υαλοειδεκτομής για αφαίρεση επιαμφιβληστροειδικής μεμβράνης