Νέα Σμύρνη: +30 210 9320215 - Μαρούσι: +30 210 8066420 - Μυτιλήνη: +30 22510 38065

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Στον χώρο μας πραγματοποιούνται οι παρακάτω οφθαλμολογικές εξετάσεις:
Διαθλαστικός έλεγχος: Έλεγχος κατά τον οποίο μετράμε την διαθλαστική ανωμαλία των οφθαλμών, δηλαδή την μυωπία, την υπερμετρωπία, και τον αστιγματισμό.


Εξέταση σχισμοειδούς λυχνίας: Εξέταση με την οποία ελέγχουμε τον κερατοειδή, την ίριδα, τον φακό και το υαλώδες σώμα.'Ελεγχος οπτικής οξύτητας: Εξέταση της ικανότητας να βλέπουμε καλά με ή χωρίς γυαλιά, είτε μακριά είτε κοντά.
Μέτρηση της δυνητικής οπτικής οξύτητας: Με ειδικό μηχάνημα μετράμε πριν από κάθε επέμβαση καταρράκτη, την οπτική οξύτητα που έχει ο ασθενής μετά την επέμβαση, σε περιπτώσεις που συνυπάρχει παθολογία στην ωχρά κηλίδα ή στο οπτικό νεύρο.
Τονομέτρηση: Μέτρηση της ενδοφθαλμίου πιέσεως.
Βυθοσκόπηση: Εξέταση του βυθού του οφθαλμού, δηλαδή του αμφιβληστροειδούς και του υαλειδούς για να εξετάσουμε το εσωτερικό του ματιού.
Φωτογράφηση προσθίου ημιμορίου: Φωτογραφίζουμε βλάβες των βλεφάρων, του επιπεφυκότα και του κερατοειδούς, για να μπορούμε να συγκρίνουμε την εξέλιξη τους σε επόμενη εξέταση.Μέτρηση ενδοθηλιακών κυττάρων κερατοειδούς: Με ειδικό μηχάνημα γίνεται απεικόνιση του ενδοθηλίου του κερατοειδούς και μέτρηση των κυττάρων πριν από κάθε επέμβαση καταρράκτη και σε περιπτώσεις ασθενών που πάσχουν από κάποια δυστροφία του κερατοειδούς.( δυστροφία Fuch’s)
Τοπογραφία κερατοειδούς με Pentacam HR: Απεικονίζει την καμπυλότητα του κερατοειδούς και έτσι μας βοηθάει στη διάγνωση κάποιων παθήσεων, όπως ο κερατόκωνος. Επιπλέον, γίνεται προεγχειριτικά προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο ασθενής είναι κατάλληλος για διαθλαστική επέμβαση και για την εύρεση κατάλληλου τύπου ενδοφακού για την επέμβαση καταρράκτη.


OCT οπτικού νεύρου: Σκανάρισμα του αμφιβληστροειδούς χιτώνα γύρω από το οπτικό νεύρο, για να εκτιμηθεί το πάχος της στοιβάδας των οπτικών ινών. Γίνεται για την πρώιμη ανίχνευση και παρακολούθηση του γλαυκώματος.


OCT ωχράς κηλίδας: Σκανάρισμα του αμφιβληστροειδούς χιτώνα στην περιοχή της ωχράς κηλίδας. Γίνεται ανίχνευση και παρακολούθηση ασθενών από ηλιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας, μετεγχειρητικό οίδημα της ωχράς κηλίδας, κεντρική ορώδη αμφιβληστροειδοπάθεια και σε ασθενείς που πάσχουν από διαταραχές της υαλοαμφιβληστροειδικής επιφάνειας.


OCT αγγειογραφία: Γίνεται σκανάρισμα στους χιτώνες του οπισθίου ημιμορίου του οφθαλμού, με απόλυτη ακρίβεια και εκπληκτική ταχύτητα (το μηχάνημα αυτό μπορεί να κάνει 85000 scans ανά δευτερόλεπτο) με αυτόν το τρόπο αποτυπώνονονται εικόνες καταπληκτικής ευκρίνειας χωρίς την χρήση σκιαγραφικού. Με την OCT Αγγειογραφία μπορεί να γίνει έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση της ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας υγρού τύπου καθώς επίσης μπορούν να ανιχνευθούν πρώιμες αλλοιώσεις της ωχράς κηλίδας σε διαβητικούς ασθενείς.


Φλουροαγγειοφραφία και αγγειογραφία με το πράσινο της ινδοκυανίνης: Αποκαλύπτει με ακρίβεια τον τύπο, το μέγεθος και τη θέση των βλαβών που υπάρχουν στο πίσω μέρος του οφθαλμού. Για την διενέργεια της φλουροαγγειοφραφίας χρειάζεται να γίνει ενδοφλέβια έγχυση μίας σκιαγραφικής ουσίας της φλουροσκεϊνης. Αυτή η χρωστική ουσία περνά από τα αγγεία του αμφιβληστροειδούς και με την βοήθεια ειδικού μηχανήματος γίνεται φωτογράφηση με φως ειδικού μήκους κύματος (χρήση ειδικών φίλτρων), στο οποίο η συγκεκριμένη χρωστική φθορίζει.
OCT προσθίου ημιμορίου: Διενεργείται για την ανίχνευση και παρακολούθηση παθήσεων του κερατοειδούς.
Έλεγχος χρωματικής αντίληψης: Έλεγχος με τους πίνακες lshihara για να διαπιστώσουμε αν ο ασθενής έχει σωστή χρωματική αντίληψη.
Ορθοπτικός έλεγχος: Διαπιστώνεται η ύπαρξη έκδηλου ή λανθάνοντος στραβισμού σε παιδιά και ενήλικες.
Κερατομετρία: Μέτρηση της κυρτότητας του κερατοειδούς. Γίνεται για την σωστή εφαρμογή των φακών επαφής.


Παχυμετρία κερατοειδούς: Μέτρηση του πάχους του κερατοειδούς με υπέρηχο. Διενεργείται προεγχειρητικά σε διαθλαστικές επεμβάσεις επίσης και για την ακριβέστερη μέτρηση της ενδοφθαλμίου πιέσεως σε ασθενείς ύποπτους για γλαύκωμα.
Οπτικά πεδία: Εξέταση που μας δείχνει αν ο ασθενής πάσχει από κάποια νευρολογική πάθηση, η οποία επηρεάζει την όραση του. Γίνεται επίσης για την παρακολούθηση και διάγνωση του γλαυκώματος.


HRT- αναλυτής οπτικής θηλής: Βλέπουμε την μορφολογία του οπτικού νεύρου και μετράμε το πάχος των οπτικών ινών. Βοηθάει επίσης στη πρώιμη διάγνωση και παρακολούθηση του γλαυκώματος.


Υπερηχογραφία Α: Μετριέται το αξονικό μήκος του βολβού και συνεκτιμώντας την κυρτότητα του κερατοειδούς, υπολογίζουμε τη δύναμη του ενδοφακού που θα χρησιμοποιηθεί στην επέμβαση του καταρράκτη.
Υπερηχογραφία Β: Απεικονίζεται το οπίσθιο μέρος του οφθαλμού σε ασθενείς που έχουν θόλωση κερατοειδούς, προχωρημένο καταρράκτη ή αιμορραγία υαλοειδούς.


Έλεγχος δακρυρροίας & ξηροφθαλμίας: Εξετάζεται η ποσότητα και η ποιότητα των δακρύων με ένα τεστ, το οποίο ονομάζεται Schirmer.
Γωνιοσκοπία: Ελέγχουμε την γωνία όπου η ίριδα σχηματίζει με τον κερατοειδή χιτώνα. Η εξέταση πραγματοποιείται για την διάγνωση και παρακολούθηση του γλαυκώματος.
Σκιασκοπία: Πραγματοποιείται κυρίως σε παιδιά. Είναι ένας αντικειμενικός τρόπος προσδιορισμού του διαθλαστικού σφάλματος.
Προεγχειρητικός έλεγχος για διόρθωση της μυωπίας & του αστιγματισμού: Διαθλαστικός έλεγχος, εξέταση σχισμοειδούς λυχνίας, έλεγχος οπτικής οξύτητας, τονομέτρηση, βυθοσκόπηση, μέτρηση ενδοθηλιακών κυττάρων, τοπογραφία κερατοειδούς.
Προεγχειρητικός έλεγχος για επέμβαση καταρράκτη: Διαθλαστικός έλεγχος, εξέταση σχισμοειδούς λυχνίας, έλεγχος οπτικής οξύτητας, τονομέτρηση, βυθοσκόπηση, μέτρηση ενδοθηλιακών κυττάρων, τοπογραφία κερατοειδούς, υπερηχογραφία Α, OCT οπτικού νεύρου, OCT ωχράς κηλίδας.
Μελέτη γλαυκώματος: Διαθλαστικός έλεγχος, εξέταση σχισμοειδούς λυχνίας, έλεγχος οπτικής οξύτητας, τονομέτρηση, βυθοσκόπηση, OCT οπτικού νεύρου, οπτικά πεδία, HRT, παχυμετρία κερατοειδούς, γωνιοσκοπία.