ΑΡΧΙΚΗ>ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ>Γλαύκωμα >Τρόποι αντιμετώπισης

Τρόποι αντιμετώπισης

Πώς αντιμετωπίζεται το γλαύκωμα;

Η μείωση της ΕΟΠ είναι το κυριότερο όπλο για την αντιμετώπιση του γλαυκώματος. Σε αρχικά στάδια γίνεται προσπάθεια μείωσης της ΕΟΠ με ειδικά κολλύρια. Σε περιπτώσεις που η ΕΟΠ δεν υποχωρεί με τα κολλύρια, τότε υπάρχει ένδειξη για επεμβατική αντιμετώπιση:

1. Ακτίνες Laser μπορούν να χρησιμοποιηθούν με σκοπό την αύξηση της αποχέτευσης του υδατοειδούς υγρού από τις ήδη υπάρχουσες αποχετευτικές οδούς.

Σχηματική απεικόνιση της δράσης του laser με σκοπό την μείωση της ενδοφθάλμιας πίεσης.

2. Χειρουργική επέμβαση(τραμπεκουλεκτομή, βισκοκαναλοστομία, κ.α.) με σκοπό τη δημιουργία νέων αποχετευτικών οδών

Σχηματική απεικόνιση τραμπεκουλεκτομής: ουσιαστικά δημιουργείται παράπλευρη οδός αποχέτευσης του υδατοειδούς υγρού.
 
Το ευχάριστο είναι ότι με τα νέα κολλύρια τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας, όλο και λιγότεροι ασθενείς που παρουσιάζουν γλαύκωμα χρειάζονται επεμβατική αντιμετώπιση. Η παρακολούθηση των ασθενών που πάσχουν απο γλαύκωμα περιλαμβάνει την μέτρηση της ΕΟΠ, τον έλεγχο των οπτικών πεδίων με αυτόματη περιμετρία, την εκτίμηση του πάχους της στοιβάδας των οπτικών ινών με OCT και την τοπογραφία του οπτικού νεύρου με τον αναλυτή της οπτικής θηλής (HRT).
 
Πάνω: ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ OCT
 
Πάνω: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ OCT
 
 
Πάνω: ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ HRT                                                                                      Πάνω: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ HRT
 
 
Πάνω: ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ                                                    Πάνω: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ