ΑΡΧΙΚΗ>ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ>Γλαύκωμα >Τι είναι Γλαύκωμα;

Τι είναι Γλαύκωμα;

Το γλαύκωμα είναι μία ασθένεια των ματιών που αν παραμείνει ανεξέλεγκτη, συχνά οδηγεί σε τύφλωση. Συχνά ονομάζεται «ύπουλος κλέφτης της όρασης», διότι η ασθένεια αυτή στα αρχικά στάδια δεν προκαλεί εμφανή συμπτώματα. Σε πολλές περιπτώσεις οι ασθενείς παραμένουν ασυμπτωματικοί μέχρις ότου συμβεί σοβαρή απώλεια της όρασης. Και δυστυχώς, όταν η βλάβη έχει ήδη επέλθει, δεν υπάρχει τρόπος αποκατάστασής της. Για το λόγο αυτό η πρόληψη, η έγκαιρη διάγνωση και η έγκαιρη θεραπεία είναι καθοριστικής σημασίας.

Στο γλαύκωμα προκαλείται σταδιακή βλάβη στα οπτικά νεύρα, τα οποία είναι υπεύθυνα για τη μετάδοση οπτικών ερεθισμάτων από τα μάτια στον εγκέφαλο(και συγκεκριμένα στον ινιακό λοβό του εγκεφάλου, όπου εδρεύει το κέντρο της όρασης). 

Αριστερά: Γλαυκωματική κοίλανση του οπτικού νεύρου η οποία συνοδεύεται από αντίστοιχη βλάβη του οπτικού πεδίου.

Τα αίτια της βλάβης αυτής δεν είναι πλήρως εξακριβωμένα μέχρι σήμερα. Εκείνο που γνωρίζουμε είναι ότι η αύξηση της ενδοφθάλμιας πίεσης είναι ένας από τους κυριότερους παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με τη νόσο του γλαυκώματος. Όταν τα οπτικά νεύρα πάθουν βλάβη από την υψηλή ενδοφθάλμια πίεση, τότε ένα μέρος των οπτικών ερεθισμάτων δεν μεταδίδεται από τα μάτια στον εγκέφαλο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την απώλεια ενός τμήματος του οπτικού μας πεδίου. Στα αρχικά στάδια, η απώλεια του οπτικού πεδίου αφορά την περιφερική όραση(γι αυτό και δεν γίνεται εύκολα αντιληπτή από τον ασθενή), ενώ στα τελικά στάδια προσβάλλεται και η κεντρική όραση με τελική κατάληξη την τύφλωση.

Επάνω: Φυσιολογικό οπτικό πεδίο. Κάτω: Προχωρημένη γλαυκωματική βλάβη.
 
Το γλαύκωμα υπάρχει σε διάφορες κατηγορίες. Η πιο συχνή ονομάζεται γλαύκωμα ανοικτής γωνίας, η οποία περιλαμβάνει το 80% όλων των περιπτώσεων.
Εμφανίζεται σταδιακά , συνήθως μετά την ηλικία των 40 ετών και προκαλεί προοδευτική στένωση των οπτικών πεδίων.
 
Γιατί η ενδοφθάλμια πίεση(ΕΟΠ) είναι τόσο σημαντική;
 
Το πρόσθιο τμήμα των ματιών είναι γεμάτο από ένα υγρό που ονομάζεται υδατοειδές. Το υγρό αυτό παράγεται μέσα στο μάτι και περιέχει θρεπτικά συστατικά για τα διάφορα μέρη του ματιού. Το υδατοειδές υγρό φυσιολογικά αποχετεύεται μέσα από ένα ειδικό αποχετευτικό σύστημα, το οποίο βρίσκεται στη γωνία του προσθίου θαλάμου.
 
 
Σχηματική απεικόνιση της κυκλοφορίας και αποχέτευσης του υδατοειδούς υγρού
μέσω του διηθητικού ηθμού(trabecular meshwork).
 
Παραγωγή και αποχέτευση του υδατοειδούς υγρού φυσιολογικά βρίσκονται σε μία αρμονική ισορροπία, με αποτέλεσμα τη διατήρηση της ενδοφθάλμιας πίεσης σε φυσιολογικά όρια(10ως 22mmHg). Η παρακώλυση της αποχέτευσης του υδατοειδούς υγρού, οδηγεί σε αύξηση της ενδοφθάλμιας πίεσης, η οποία με τη σειρά της ενοχοποιείται για τις βλάβες που συμβαίνουν στα οπτικά νεύρα με το γλαύκωμα. Συνεπώς η μέτρηση της ενδοφθάλμιας πίεσης και η οφθαλμοσκόπηση των οπτικών νεύρων είναι μέρη, καθοριστικής σημασίας, της οφθαλμολογικής εξέτασης και θα πρέπει να γίνονται σε όλους μας ιδιαίτερα μετά την ηλικία των 40 ετών ανεξάρτητα από την παρουσία ή όχι συμπτωμάτων. Για να αποφύγουμε το γλαύκωμα το «κλειδί» για την επιτυχή αντιμετώπιση ειναι η έγκαιρη διάγνωση.
 
Ποιοί παράγοντες προκαλούν το γλαύκωμα;

1.Ηλικία άνω των 40 ετών.
2. Κληρονομικό ιστορικό γλαυκώματος.
3. Υψηλή ΕΟΠ.
4. Σακχαρώδης Διαβήτης.
5. Μυωπία.
6. Μακροχρόνια τοπική ή συστηματική χρήση στεροειδών.
7. Ιστορικό οφθαλμικού τραύματος.
8. Μαύρη φυλή.